Wednesday, 12 August 2015
  1 Replies
  14.8K Visits
  Subscribe
Cesky právník - Sona Starkova, CP Law Solicitors - Tel:01189 747 909, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; http://www.cplaw.co.uk.

Rodinne pravo zahrnujici praxi s poskytováním právních služeb ohlednĕ rodiny a dĕtí ve Velké Británii, případy s mezinárodním prvkem. Rozvody a vypořádání společného jmĕní manželů, včetnĕ výživného na manžela/ku a dĕti; dále vyjednávání a příprava dohod (divorce & financial remedy incl. spousal and child maintenance).

Případy tykajici se nezletilych dĕtí – úprava styku s dĕtmi (child arrangements order), žádost o povolení soudu přemístit dítĕ rodičem (trvale či přechodnĕ) do jiného státu (leave to remove a child from jurisdiction), mezinárodní únosy dĕtí jedním z rodičů, tj. přemístĕní dítĕte ze zemĕ bez souhlasu druhého rodiče (child abduction); dále rozpory o otcovství a ve vĕcech rodičovské zodpovĕdnosti.

Služby v oblasti předbĕžného opatření ve vĕci ochrany proti domácímu násilí (fyzické i psychické) (non-molestation & occupation orders); zmĕna příjmení dĕtí i dospĕlých (change of name), příprava smluv o spoluvlastnictví (deed of trust) a partnerského soužití (cohabitation agreements) a také předmanželských smluv (pre-nuptial agreements).
6 years ago
·
#15748
Dostavanie dochodku z anglicka Kolko rokov musim mat odpracovane aby som dostaval dochodok z anglicka? Dakujem
  • Page :
  • 1
There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!

Inzerce - Nové inzeráty