Biely kôň v Uffingtone v Oxfordshire je 374 stôp dlhý kriedový obraz postavy vytesaný do kopca. Kedy a prečo tento kôň vznikol zostáva do dnes tajomstvom.

biely-kon-v-uffingtone

Donedávna sa všeobecne myslelo, že vznikol v Dobe železnej, keďže tvar koňa je podobný tomu, ktorý sa nachádzal na minciach z tejto éry. Avšak nové metódy skúmania pôdy na základe vzoriek z priekopy ukazujú, že kôň môže byť starý približne 3000 rokov, čo ho umiestňuje do obdobia neskorej bronzovej doby.

No záhada prečo tento kôň vôbec vznikol naďalej pretrváva. Vidieť ho v úplnom rozsahu je možné iba zo vzduchu, takže mohlo ísť o znamenie starobylým bohom, alebo znamením vlastníctva teritória.

Kôň je len časťou unikátneho komplexu starobylých pozostatkov, ktoré sa nachádzajú na White Horse Hill. Uffington Caste je staroveká pevnosť z doby železnej, ktorá stojí na najvyššom bode v Oxfordshire. Medzi hradom a koňom leží množstvo mohýl, z ktorých najvýznamnejšou a najviditeľnejšou je mohyla Pillow Mound. Tieto mohyly sa datujú do neolitu a dôb bronzových a sú výnimočné tým, že boli počas opätovne používané počas Rímsko-Britských a Anglosaských pohrebov.

Biely kôň v Uffingtone

Vstup do tejto oblasti je zdarma, no treba počítať s tým, že na okolí nie sú žiadne špeciálne zariadenia pre turistov. Na vrchu White Horse Hill taktiež zvykne bývať dosť veterno.

Cena:

  • zdarma

Otváracia doba:

  • neobmedzená

Ako sa tam dostať:

Vlakom na zastávku v meste Swindon, vzdialeného približne 16 km od Uffingtonu. Cesta z Londýna (London Paddington) trvá približne hodinu. Odtiaľ autobusovým spojom Swindon-Ashbury-Uffington do Uffintgtonu.

Pre viac informácií prosím navštívte stránku:www.hows.org.uk

{googleMaps addr="Faringdon, Oxfordshire SN7, United Kingdom" GScaleControl=15 add_p=1}

Inzerce - Nové inzeráty